Ahlsell

Förnyat förtroende och uppdaterat avtal med Ahlsell

20 sep, 2016

Ulf Sandström, vVD Rg19/LOAD meddelar att ytterligare avtal tecknats med Ahlsell.

Vilken tjänst rör det sig om?

– Det här handlar om en tjänst för att säkerställa en hög tillgänglighet till kundens logistikprocess. SPOC – Single Point of Contact som tjänsten heter är inte bara säker drift med god prestanda och få incidenter utan gör även att avbrottstiden blir så kort som möjligt.

Rg19/LOADs affär handlar om att jobba nära och långsiktigt med våra kunder.

Genom att jobba nära och långsiktigt med våra kunder förstår vi verksamhet och kan utveckla system och processer utifrån våra kunders behov. Det gör att vi kan agera snabbt vid incidenter, analysera och se till att produktionen blir återställd. I vissa fall med egna resurser alternativt med kundens servicegivare inom sina respektive områden.

Kenneth Larsson, Ahlsell ni utvecklar samarbetet med Rg19/LOAD berätta, varför och hur?

– RG19/LOAD sitter historiskt på en unik kunskap om våra affärskritiska system och nätverk. Detta gör att RG19 snabbt och med skärpa kan isolera fram orsaker till incidenter så att tillgänglighet till logistikprocesserna kan återställas.

Att Rg19/LOAD tar ett helhetsansvar för logistikprocesserna gör att Ahlsell kan vidmakthålla en hög leveranssäkerhet till sina kunder. Utan våra leveranser över natt i hela Norden så står många kunder ”still” på morgonen.

Avtalet är flerårigt och avser Rg19/LOADs tjänst att säkerställa en hög tillgänglighet till Ahlsells IT-stöd i deras centrallager i Hallsberg, Gardemoen, Hyvinge och Sönderborg.

Är du nyfiken på hur vi på Rg19/LOAD jobbar både med leverans och hur våra olika tjänster och erbjudanden kan se ut, läs mer här och kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte.