Rg19 sköter IT-driften av MediCarriers order-, lager- och transportsystem. Det innebär att sjukvården får allt från kanyler till blodprover och organ på plats där de behövs, i tid, varje dag.

Sjukvårdens externa lager

MediCarrier är Stockholms läns landstings transport- och logistikföretag och fungerar som sjukvårdens externa lager. Fler än 100 personer från 25 nationaliteter arbetar på huvudkontoret i Spånga.

MediCarriers uppdrag är att på affärsmässiga grunder avropa, lagerhålla, förpacka, sampacka samt distribuera sjukvårds- och förbrukningsartiklar.

MediCarrier fokuserar på att effektivisera, öka leveranssäkerhet och tillgänglighet samt att sänka kostnader. Detta i syfte att vara det mest professionella logistikföretaget i Stockholms län. Dessutom utför de sitt uppdrag på ett miljösmart sätt.

– Det är väldigt viktigt att våra IT-system fungerar och där har vi valt att jobba med Rg19, säger Annika Bertdolf, vd för Medicarrier.

Tre viktiga beståndsdelar i samarbetet

  • Driftsäkerhet – genom ett proaktivt säkerhetstänk
  • Snabbhet – incidenter blir lösta snabbt
  • God kommunikation – produktionen pågår en stor del av dygnet

Rg19 säkerställer hög tillgänglighet till MediCarriers affärskritiska funktioner för dem och deras kunder. Som driftspartner hanterar vi dessutom alla incidenter.

Helhetsansvar avlastar kunden

Det som inte får hända är nämligen att systemen inte fungerar. Därför tar Rg19 ett helhetsansvar så att Medicarrier slipper lägga värdefull tid på felsökning och kontakt med externa partner.

Jan Dejemyr, IT-ansvarig MediCarrier säger:

– Rg19 är en bra samarbetspartner med god kunskap om våra system och applikationer och de ser till att de alltid är tillgängliga. Oavsett vad vi behöver hjälp med så har vi ett enda telefonnummer vi kan ringa.

Bild på Petter Elfström
Behöver du en driftspartner?

Petter Elfström

fornamn.efternamn@rg19.se