En man står i ett kontor och kollar på en tavla med massor av post its i olika färger och papper på. I handen håller han en penna och en läsplatta.

Har du en molnstrategi – eller bara ett lapptäcke av system?

15 feb, 2021

Handen på hjärtat: kan du redogöra för exakt varför ni har de molnleverantörer ni har? Och hur det hänger ihop med er affär? Den hybrida verkligheten är här, men för många är det onödigt snårigt – och dyrt.

Vissa tjänster och viss data passar bäst i publika moln medan känslig eller regelstyrd data ofta får vara kvar on-premise, och/eller i privata moln där man inte delar resurser med andra organisationer. Den här nya verkligheten för många organisationer kallas ofta multicloud, eller hybrida moln.

En blandning är ofta bäst
De flesta är överens om att en blandning är det bästa. Det finns inte bara en lösning för alla sorters data, system och tjänster i en större organisation. Man måste ta hänsyn till prestanda, säkerhet och riskspridning både för helheten och för varje system eller tjänst. Multicloud/hybrida lösningar kan ge tillgängligheten och säkerheten hos en on-premise-arkitektur på samma gång som du får flexibiliteten och skalbarheten hos molnet.

Vad betyder hybrid och multicloud?
Samtidigt menar inte alla alltid samma sak när man pratar om “multicloud” eller “det hybrida molnet”. En vanlig distinktion är att hybrid cloud beskriver publika och privata molnlösningar med integrationer som underlättar dataflödet emellan dem medan multicloud innebär nyttjande av olika molntjänster från olika leverantörer utan heltäckande integration.

Överkomplicera inte
Hur som helst: om du överkomplicerar din hybrida – eller multicloud-strategi riskerar du att öka dina kostnader utan att förbättra resultatet. Forrester visar i sin rapport Assess the pain-gain tradeoff of multicloud strategies att komplexa multicloud-strategier sällan är optimala. Organisationer använder dem ofta för att de inte har något annat val.

Tre viktiga frågor att ställa
En rekommendation är att börja med din organisations behov innan du fattar beslut om olika publika och privata moln. Här är tre frågor att börja med i din strategi:

  1. Vilka specifika vinster och fördelar vill du nå med din molnstrategi?
  2. Handlar det om bättre resursutnyttjande?
  3. Handlar det om att förenkla och förbättra processer i din organisation?

Gör det så enkelt som möjligt
Försök att tänka så enkelt och smart som möjligt. Här är några riktlinjer som kan hjälpa dig på vägen:

  • Utvärdera om den kraft och de resurser du lägger på din hybrida multicloud-miljö genererar ett faktiskt värde.
  • Bygg inte komplext i onödan, det blir det bara kostsamt. Om du inte har väldigt tuffa lagkrav eller affärsmässiga krav ska du hålla det så enkelt som möjligt.
  • Ändra helst inte för mycket i taget. De bästa tidpunkterna för större förändringar är när avtal löper ut, större uppdateringar förestår eller när organisationen är i omvandling.

Genom att fokusera på förenkling kan du hitta rätt hybrida eller multicloud-lösning för just din organisation utan att det kostar mer än det smakar.

Varför hybrid/multicloud?
Svaret är egentligen självklart: olika molnplattformar har olika styrkor. Genom att använda flera plattformar får organisationer valfrihet och kan optimera lösningen för varje viktig applikation. Att tvinga in allt på en och samma plattform kan skapa problem med regelefterlevnad, kostnad, prestanda eller försämra användarupplevelsen. Dessutom kan det stärka säkerheten att sprida risken på flera plattformar.

Hur hantera spretigheten?
Ett sätt att hantera den spretighet och komplexitet som snabbt uppstår är att arbeta med strategiska partnerskap. Det motverkar risken att tappa överblick och kontroll på kostnader och prestanda.

Läs mer i vår guide: 5 steg till en effektiv multicloud-strategi.