Affärskvinna tittar uppåt och pratar i en telefon. I bakgrunden syns en byggnad.

Hur vet du att du tar rätt väg till molnet?

15 feb, 2021

Att flytta till molnet eller inte är inte längre en fråga för de flesta organisationer. Däremot kan det vara knepigare att besvara frågorna vad som ska flyttas när och till vilka moln. Och vad som ska vara kvar on-premise.

Den första stora förflyttningen av data till publika moln var vardagsnära tjänster som e-post och dokumentverktyg. Lägre kostnader och hög flexibilitet drev på den förändringen. Men vissa tjänster och applikationer har aldrig passat i en publik molnmiljö och kommer kanske aldrig att göra det: känslig kunddata inom bank och försäkring till exempel.

Privata moln växer snabbast
Nästa steg i molnrevolutionen har blivit en rörelse från publika till privata moln som nu växer snabbast. Det löser vissa problem kring säkerhet, prestanda och regelkrav eftersom man inte delar resurser med andra organisationer i en privat molnlösning. Vad många företag och organisationer däremot saknar är en molnstrategi. 

En snårig systemkarta
Det har gjort att systemkartan spretar i många verksamheter med en uppsjö avtal med en mängd leverantörer. I många fall har den här kartan skapats bit för bit utan ett helhetsgrepp. Kostnaden blir många integrationer och brist på översyn och kontroll.

Att stötta affären viktigast
En avgörande framgångsfaktor för morgondagens företag är att lyckas sy ihop privata och publika molnlösningar med on- och off-premise till en infrastruktur som inte bara fungerar och är kostnadseffektiv. Utan som dessutom stöttar affären, kundernas och medarbetarnas behov på ett effektivt sätt. 

Några saker att ta ställning till

  • Räkna inte ut on-premise-infrastruktur. För många organisationer kommer den att fortsätta att spela en viktig roll även i framtiden.
  • Privata moln växer mest. En stor del av beslutsfattare tror att deras verksamhetskritiska data kommer att köras on-premise eller i interna privata moln inom de närmaste åren. 
  • Förflyttningen till publika moln fortsätter – men även till privata moln och on-premise.

Källa: Forrester: The Key to Enterprise Hybrid Cloud Strategy 2021

Framtiden är multicloud eller hybrid
Därför är multicloud, eller hybrida lösningar, den mest självklara vägen framåt för de flesta verksamheter och många gånger det enda valet. Det finns helt enkelt inte en enda totallösning för någon större organisation idag. De som lyckas hantera den komplexiteten och samtidigt behålla överblick och kontroll kommer också vara de som är bäst rustade för framtiden.

 Läs mer i vårt whitepaper Privata och publika moln: när ska jag välja vad? Ta rätt väg till det hybrida molnet.