Låt IT vara med och utveckla affären

3 okt, 2018

IT som tjänst kan kombineras med funktioner som extern back up, återställningsövningar, återställning vid större incidenter och testmiljö vid systemuppgraderingar.

På så sätt kan IT-medarbetarna ägna sig åt utveckling av funktioner som stöttar verksamheten, inte hotar den.

Läs mer här om hur vi kan hjälpa dig med serverplattformen Power att frigöra tid.