Rg19 avyttrar LOAD System till Pedab Group

26 nov, 2020

Rg19/LOAD och Pedab har en etablerad relation sedan många år med ett gemensamt IBM-fokus. Bolagen har under åren framgångsrikt utvecklat en stark marknadsposition inom bland andra områdena Banking och Retail.

Försäljningen av LOAD med dess djupa specialistkompetens och långa erfarenhet av att hjälpa organisationer att framtidssäkra sina IT-investeringar i nära kundrelationer, innebär en expansion av Pedab Groups totala erbjudande och ger Pedabs ekosystem tillgång till eftertraktad specialistkompetens inom IBM-infrastrukturteknologi.

”Idag görs affärer i allt större samarbeten och koalitioner. Målsättningen med förvärvet är att vinna fler och större affärer tillsammans med våra övriga partners,” berättar Jesper Bartholdson, CEO Pedab Group. ”Förvärvet skapar förutsättningar för en ökad servicegrad, högre energi och proaktivitet vilket är till förmån för hela vårt ekosystem.”

”Vi ser att försäljningen av bolaget kommer stärka de redan goda relationerna mellan Rg19 och Pedab ytterligare,” säger Rikard Lenander, CEO Rg19 i Norden AB. ”Load System kan nu utvecklas vidare hos en engagerad köpare med tydligare synergier och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.”