Information är din viktigaste tillgång. Använd den.

Din verksamhets viktigaste tillgång – informationen – har ni redan. Vi kan hjälpa er att utnyttja den fullt ut, för att optimera försäljning och möta kundernas behov.

InControl

Ärendehanteringssystem samlar in stora mängder data som kan förbättra verksamheten. Men många missar analysen. InControl ger dig löpande analyser för nöjdare kunder och ökad lönsamhet.

Perfect Pricing

Släpp kalkylarket och optimera dina priser med modern automatiserad prissättning. Rätt priser i varje kanal, i realtid.

Markdown

Hitta rätt pris för att få snurr på dina utförsäljningar. Jobba strategiskt med faktabaserade underlag och skapa utrymme för anpassning i takt med att verkligheten snabbt förändras.

Bild på Petter Elfström
Kontaktperson

Petter Elfström

fornamn.efternamn@rg19.se