Värdeflöden som bär affären

Flöden av varor och värden bär upp de flesta verksamheter och avgör deras framgång. Samtidigt finns det gott om fallgropar som kan få affärsprocesserna att halta. 

Orderhantering behöver vara effektiv så att distributionen kan flyta och varor levereras. Finansiella flöden behöver ses över så att budgetar inte spricker. Digitala gränssnitt både internt och hos kunderna måste vara snabba och smidiga för att affärerna ska snurra.

Stora mängder transaktioner

Dessutom passerar stora mängder data och transaktioner från många källor och åt flera håll i publika och privata moln, hybrida och on-premise-lösningar. De hanteras i en mängd olika applikationer och mjukvarulösningar.

Med djup förståelse för våra kunders verksamheter ser vi till att:

  • flöden och processer fungerar som de ska i verksamhetskritiska applikationer.
  • säkerställa hög tillgänglighet.
  • tillhandahålla kvalificerad support vid eventuella driftstörningar.

Integration

Vi ser till att data flödar sömlöst mellan dina system med rätt integration och säkerställer upptid med högt ställda krav. Med utgångspunkt i din organisations behov skapar vi maximal nytta i publika, privata och hybrida moln.

InControl

Med InControl får våra driftkunder realtidsövervakning och löpande avancerad analys. Transparensen ger ökad samsyn och ännu bättre kontroll över IT-driften.

Retail Services

Med Retail Services kan du optimera dina priser i realtid och vinna både kunderna och lönsamheten. Du blir lika snabbrörlig som dina kunder och kan agera på konkurrenternas prisjusteringar direkt.

Bild på Petter Elfström
Hör gärna av dig så berättar jag mer!

Petter Elfström

fornamn.efternamn@rg19.se