Flera moln – samma vy.

Den snabba digitaliseringen har gjort många systemkartor omöjliga att överblicka. Bit för bit har IT-miljön växt till en snårskog av molntjänster där ingen ser helheten eller status för de viktigaste applikationerna.

Det här skapar snabbt problem för känsliga och transaktionskritiska verksamheter där fungerande logistikflöden och tillgång till finansiell information är kritiskt.

Snårig väg till molnet

Ofta talar man om resan till molnet som om det vore en rak motorväg. Men för de flesta är “molnet” inget samlat begrepp. Man köper vissa tjänster från publika moln, ofta från flera olika leverantörer, medan annan data ligger lokalt i den egna datahallen. Några system kan dessutom finnas i privata moln.

Så hur får man en samlad bild trots att leveranserna sker från många olika håll och systemkartan spretar?

Ständig affärsinsikt

Vår spetskompetens är att hjälpa dig att skapa överblick och kontroll över dina viktigaste affärssystem. Med ständig tillgång till rätt insikter har du alltid de beslutsunderlag du behöver.

Analys och design

Som seniora och plattformsoberoende rådgivare gör vi tillsammans med dig en analys av din organisations behov och jämför den med ert nuläge. Med analysen som grund ser vi vilka effektivitets-, säkerhets- och kvalitetsvinster som finns att göra. Vilka delar av verksamheten passar bäst i vilka moln: privata eller publika, och hur kan de interagera på bästa sätt?

Optimering och skalbarhet

Våra IT-arkitekter tar i en gemensam dialog fram den optimala arkitekturen för din verksamhetskritiska IT och säkerställer att migrering och integration blir lyckad. Målet är att du ska dra maximal nytta av molnets skalbarhet och samtidigt ha full kontroll och insyn. 

Olika branscher har olika behov och krav. Vi vet att t.ex. regler för säkerhet eller krav på snabba transaktioner kan göra att viss viss data alltid måste finnas on premise. Självklart hjälper vi dig att hantera både legacy-system och moderna teknologier i en mix och förändringstakt som passar din organisation.

Löpande insikt och förbättring

Vi tar ansvar för den sammanhållna driften och övervakningen av dina system och applikationer. Det betyder att du har en och samma partner och slipper söka din information på flera ställen. 

Du kan alltid se status för dina system, nyttjandegrad och löpande rapporter i vår portal. Din personliga Service Delivery Manager hos Rg19 ansvarar för den löpande dialogen om leveransstatus och ger råd om kontinuerlig optimering.

Med Rg19 som partner får du 

  • ett samlat grepp om dina affärskritiska processer: överblick och kontroll
  • stöd kring hur olika molnlösningar kan interagera på bästa sätt
  • ständig tillgång till teknisk spetskompetens
  • personlig, transparent och plattformsoberoende rådgivning
  • övervakning 24/7, personlig kontaktperson och tillgång till löpande rapporter.
Bild på Lars Nygren
Är systemkartan rörig? Hör av dig!

Lars Nygren

fornamn.efternamn@rg19.se

Livsviktig logistik för Stockholms sjukvård 24/7

Läs mer om MediCarrier

Vi vill gärna höra av dig

Kontakta oss här