Strategi eller lapptäcke?

Många organisationer har inte satt en strategi för sin multicloud- eller hybrida miljö. Verkligheten består snarare av ett lapptäcke av system och molnlösningar som har växt fram organiskt.

Verkligheten är spretig

Allt mer data och tjänster flyttar till molnet men samtidigt spretar bilden. Vissa delar hamnar i publika moln, andra i privata. Samtidigt finns data som alltid måste lagras lokalt på grund av lagar och krav. Allt det här gör att det lätt blir rörigt för både beslutsfattare och användare.

5 avgörande frågor

Det här är de viktigaste frågorna att ställa sig när det kommer till drift och infrastruktur idag:

  1. Stöttar nuvarande uppsättning era affärsbehov?
  2. Har ni grepp på helheten mellan lokala lösningar och olika moln?
  3. Flödar data sömlöst mellan rätt system?
  4. Har du överblick över hela systemkartan? 
  5. Är det lätt att se status för verksamhetsviktiga tjänster?

Samla greppet – IT Operations Strategy

Som en oberoende, rådgivande driftspartner kan vi på Rg19 kan hjälpa dig att ta ett samlat grepp om systemkartan och få kontroll på helheten med en genomtänkt IT Operations Strategy. Från helheten: vilka molnleverantörer som bäst stöttar era affärsprocesser och hur olika lösningar ska integreras, till policies och rutiner. 

Bild på Lars Nygren
Hör av dig för rådgivning och guidning!

Lars Nygren

fornamn.efternamn@rg19.se

Livsviktig logistik för Stockholms sjukvård 24/7

Läs mer om MediCarrier