Vilka är de mest sårbara länkarna i din logistikkedja?

Vilken beredskap har din organisation för att undvika dyra problem och i värsta fall driftstopp?

Allt fler organisationer är beroende av någon form av Supply Chain Management. Komplexa flöden av information, produkter och pengar måste fungera driftsäkert dygnet om för att skapa nöjda användare, bygga lönsamhet och leverera samhällsviktiga funktioner. Med effektiva logistiska flöden hamnar rätt produkt eller information på rätt plats i rätt tid. Organisationen kan fokusera på kärnverksamheten och utveckling av den.

Rätt styrning skapar effektiva flöden

Med stor verksamhetsförståelse hjälper vi våra kunder att effektivisera sina flöden av varor och värden. Ett exempel är MediCarrier, Stockholms läns landstings transport- och logistikföretag. Vi sköter IT-driften av deras order-, lager- och transportsystem så att sjukvården får allt från kanyler till blodprover och organ på plats där de behövs, i tid, varje dag.

Vi kan hjälpa dig att fatta strategiskt riktiga beslut kring Supply Chain Management. Vi ser till att få rätt lösningar på plats för att styra processer och integrera funktioner mellan olika led och aktörer i kedjan. Det är helt avgörande för att maximera verksamhetsnytta och lönsamhet i komplexa verksamhetsmodeller.

Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer.

Bild på Petter Elfström
Kontaktperson

Petter Elfström

fornamn.efternamn@rg19.se

Försäljning för 11 miljoner i timmen. Driftstopp är otänkbart.

Läs mer om Ahlsell