Utveckling av IT i fokus i nytt avtal med läkemedelsföretaget Medivir

5 apr, 2017

Medivir är ett läkemedelsföretag som använder innovativa metoder för att snabbare ta fram mer effektiva läkemedel för cancer-diagnoser, som det i nuläget inte finns bra behandlingar för. Forskningsportföljen är baserad på etablerade och dokumenterat framgångsrika teknikplattformar.

Avtalet innebär att Rg19/Load tillhandahåller IT Tjänster inom Medivir och tar således ett fullständigt ansvar för infrastruktur och hosting.

– Det här är ett helhetsåtagande av Medivirs IT miljö. Genom personal på plats och drift av verksamhetskritiska system ligger uppdraget helt i linje med Rg19:s affärsidé om att jobba nära våra kunder för att både framtidssäkra och utveckla hela IT miljön, berättar Pierre Strandelin, CEO, Rg19/Load.

Läkemedelsutvecklingen bedrivs dels i egen regi dels i partnerskap, vanligen med globala läkemedelsbolag. För att kunna vara i framkant av industrin sätts stort fokus på IT och datorsystem. Processen att hitta en partner som skulle ta hand om Medivirs infrastruktur tog tid. Efter en upphandling som tog nästan ett år kom Medivir fram till Rg19. Värden som kvalitet, kultur, partnerskap, nytänkande och service stod i fokus.

– I Rg19/Load ser vi en partner med liknande värdegrund och storlek som oss själva. Vi känner oss trygga i att de förstår vår miljö och kan anpassa till de snabba förändringarna som vi konstant utsätts för. Genom partnerskapet med Rg19/Load kommer vi på Medivir att kunna fokusera helhjärtat på den del av IT som gör oss unika och ger oss konkurrensfördelar, berättar Daniel Eriksson, CIO.

Medivir strävar efter att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).

Avtalet mellan Rg19/Load och Medivir tecknades i mars och är på 5 år.

För mer information:

Henrik Höglund, säljansvarig