Sömlösa multicloud-lösningar

I känsliga och transaktionsintensiva verksamheter är fungerande logistikflöden och tillgång till finansiell information kritiskt. För våra kunder är överblick och kontroll över affärssystemen A och O.

Vår uppgift är att lösa det kravet och skapa maximal nytta av molnets skalbarhet – i publika, privata eller hybrida moln beroende på hur varje kunds behov ser ut.

Med Rg19 som partner får du teknisk spets och personlig service som ger kraft åt dina affärer. Vi hjälper dig att ta ett samlat grepp om dina kritiska affärssystem och processer – oavsett i vilka moln de finns.

Kort om Rg19

  • Svenskt företag, moderbolaget Qlosr Group AB är noterat på Nasdaq First North med symbol QLOSR B.
  • Rg19 startades 2013 med rötterna i Industri-Matematik och förvärvade 2014 LAN Sourcing, 2015 Itera Networks, 2016 Iteras Analys- och BI-avdelning och LOAD System. 2020 avyttrades LOAD System till Pedab. 2021 förvärvades Rg19 av Qlosr Group AB.
  • Framtidsstrategin är ledarskap inom verksamhetskritisk IT med leveranser genom publika-, privata- och hybridmolnlösningar samt verksamhetsnära applikations- och driftlösningar.
  • Kontor i Stockholm.
  • Certifierade inom ISO 9001, 14001 och 27001.

 

 

 

 

 

100% förnybar energi - klimatneutral serverkraft

Som kund hos Rg19 kan du få klimatneutral serverkraft från 100% förnybara energikällor. Det är möjligt genom vårt partnerskap med Equinix, världens största datacenter-nätverk.

Så stöttar Rg19 din verksamhet

Rg19 ledningsgrupp

Försäljning för 11 miljoner i timmen. Driftstopp är otänkbart.

Läs mer om Ahlsell

Power Cloud ger Bergendahls ny kraft

Läs mer om Bergendahls

Seco behövde trygga sitt globala leveranslöfte

Läs mer om Seco

Inom medicinteknik får ingen uppgift någonsin förloras

Läs mer om Etac

Eigenbrodt valde molnet för trygghet och fokus

Läs mer om Eigenbrodt

E-handeln med 30 000 artiklar får aldrig stanna

Läs mer om Procurator

Norges största aktör på livsmedelsmarknaden

Läs mer om Norgesgruppen

En av Nordens ledande kapitalförvaltare

Läs mer om Swedbank Robur

Vi vill gärna höra av dig

Kontakta oss här