Sömlösa multicloud-lösningar

I känsliga och transaktionsintensiva verksamheter är fungerande logistikflöden och tillgång till finansiell information kritiskt. För våra kunder är överblick och kontroll över affärssystemen A och O.

Vår uppgift är att lösa det kravet och skapa maximal nytta av molnets skalbarhet – i publika, privata eller hybrida moln beroende på hur varje kunds behov ser ut.

Med Rg19 som partner får du teknisk spets och personlig service som ger kraft åt dina affärer. Vi hjälper dig att ta ett samlat grepp om dina kritiska affärssystem och processer – oavsett i vilka moln de finns.

Kort om Rg19

  • Privatägd, svensk företagsgrupp bestående av moderbolaget Rg19 och dotterbolaget LOAD.
  • Rg19 startades 2013 med rötterna i Industri-Matematik och förvärvade 2014 LANSourcing, 2015 Itera Networks och 2016 Iteras Analys- och BI-avdelning. 2016 förvärvades även LOAD som startades 2004. Framtidsstrategin är ledarskap inom verksamhetskritisk IT genom avancerade server- och lagringslösningar samt verksamhetsnära applikations- och driftlösningar.
  • Kontor i Stockholm.
  • Strategiska affärspartners med IBM, EMC, Microsoft, Aptean, Oracle, HP Enterprise, Systemstöd.
  • Certifierade inom ISO 9001, 14001 och 27001.

 

Så stöttar Rg19 din verksamhet

Rg19 ledningsgrupp

Rikard Lenander

CEO
fornamn.efternamn@rg19.se

Maria Florestedt

CFO
fornamn.efternamn@rg19.se

Petter Elfström

VP Consulting Services
fornamn.efternamn@rg19.se

Lars Nygren

CTO
fornamn.efternamn@rg19.se

Mathias Nordahl

Head of Service Operations
fornamn.efternamn@rg19.se

Power Cloud ger Bergendahls ny kraft

Läs mer om Bergendahls

Seco behövde trygga sitt globala leveranslöfte

Läs mer om Seco

Inom medicinteknik får ingen uppgift någonsin förloras

Läs mer om Etac

Eigenbrodt valde molnet för trygghet och fokus

Läs mer om Eigenbrodt

E-handeln med 30 000 artiklar får aldrig stanna.

Läs mer om Procurator

Livsviktig logistik för Stockholms sjukvård 24/7.

Läs mer om MediCarrier

Försäljning för 11 miljoner i timmen. Driftstopp är otänkbart.

Läs mer om Ahlsell

Vi vill gärna höra av dig

Kontakta oss här